Terugblik Week van Gebed voor de Eenheid

Van 15 t/m 23 januari 2022 vond de Week van Gebed voor de Eenheid plaats. Het thema “Licht in het duister” liep als een rode draad door de week heen. Er kan worden teruggezien op een veelzijdige en inspirerende week. De werkgroep Stadsgebed is dankbaar voor de vele vrijwilligers die tijd en inzet geven voor het gezamenlijk gebed op diverse locaties.

Interkerkelijke Cursus Luisterend Bidden

Op maandag 31 januari start een interkerkelijke cursus luisterend bidden. Deze cursus wordt georganiseerd door het kernteam Stadsgebed en is bedoeld voor iedereen die wil groeien in de vertrouwelijke omgang met God en zorgvuldigheid en vrijmoedigheid in het luisterend bidden.

Programma Week van Gebed in Dordrecht

Van 16 t/m 23 januari 2022 vieren we de Week van gebed voor eenheid van christenen. Samen met christenen over de hele wereld bidden we ook op het eiland van Dordrecht voor eenheid, wijk en wereld. De gebedsinitiatieven zijn een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse gebedsweek. Aan de vooravond van de week vindt op 15 januari een Nationaal Gebed voor vrede en verbinding plaats.

Dordt Integraal Meeting: Leid ons, Heer

Op donderdag 20 januari 2022 zal de jaarlijkse Dordt Integraal Meeting (stichtingsraadvergadering) plaatsvinden. Uniek is dat deze (hybride) bijeenkomst dit jaar aansluit bij het thema van de week van gebed ‘Licht in het duister’ en het dag-thema ‘Leid ons, Heer’. De meeting heeft een open en informatief karakter. Let op: vooraf aanmelden is vereist.

De Week van Gebed voor eenheid 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari.

Terugblik op vierde Dordtse Kroonbede

Net als voorgaande jaren was er ook dit jaar weer een Kroonbede in Dordrecht op de vooravond van Prinsjesdag. In een bijeenkomst met lokale politici, vertegenwoordigers uit zorg en onderwijs en het maatschappelijk midden kwamen we samen om te bidden voor onze stad. Naast de vaste voorbede voor de (lokale) overheid werd er dit jaar gebeden voor het onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg.

Dordtse Kroonbede 2021

Welkom op maandag 20 september

 Op maandag 20 september 2021 om 20.00 uur vindt in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216) de vierde Dordtse Kroonbede plaats. Tijdens deze interkerkelijke gebedsbijeenkomst voorafgaande aan Prinsjesdag zijn er momenten van voorbede voor Onderwijs, Geestelijke Gezondheidszorg en Overheid.

Aankondiging Dordtse Kroonbede 2021

Op maandag 20 september 2021 om 20.00 uur vindt in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216) de vierde Dordtse Kroonbede plaats. Tijdens deze interkerkelijke gebedsbijeenkomst voorafgaande aan Prinsjesdag zijn er momenten van voorbede voor voor Onderwijs, Geestelijke Gezondheidszorg en Overheid.

Gebedswandeling

Loop, luister en bid mee op dinsdag 8 juni!

De werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt organiseert een maandelijkse interkerkelijke bijeenkomst van luisterend bidden. De laatste bijeenkomst van dit seizoen is dinsdag 8 juni. We maken een gebedswandeling. Loop, luister en bid mee!

Bid mee tijdens de Nacht van Gebed 2021

Van 4 op 5 juni bidden we samen
Open Doors roept christenen door heel Nederland, België en andere landen op om met elkaar te bidden in kleine groepjes. Vanaf 20.00 uur bidden we voor de vervolgde kerk.