Start interkerkelijke gebedscursus

Op maandag 7 november start er een korte interkerkelijke gebedscursus in de Zuidhovenkerk. Deze wordt georganiseerd door het kernteam Stadsgebed, een initiatief van de stichting Missie Dordt.

Aandacht voor armoede en natuur tijdens Kroonbede

Op maandag 19 september vindt van 20.00-21.00 uur in de Augustijnenkerk de vijfde Dordtse Kroonbede plaats. Deze keer vraagt het interkerkelijke projectcomité in het bijzonder aandacht voor de groeiende armoedeproblematiek en zorg voor de schepping.

Vijfde Dordtse Kroonbede

Op maandag 19 september om 20.00 uur vindt in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216) de vijfde Dordtse Kroonbede plaats. Tijdens deze interkerkelijke gebedsbijeenkomst – voorafgaande aan Prinsjesdag – zijn er momenten van voorbede voor actuele sociaalmaatschappelijke thema’s.

Nacht van Gebed in Dordrecht

Van vrijdag 17 juni op zaterdag 18 juni 2022 is de Nacht van Gebed. Overal in Nederland, België en andere landen komen mensen samen om te bidden. De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Dordt en wordt in Dordrecht gecoördineerd door de werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt. Dit jaar zal er op 2 locaties gebeden worden. Van harte welkom!

Young Life Gebedswandeling

Op zaterdag 11 juni organiseert Young Life Dordrecht een gebedswandeling in Dordrecht onder de titel “walk with us”. De wandeling is bedoelt om met elkaar te bidden voor jongeren en tieners in Dordrecht en voor nieuwe jeugdleiders en andere mensen die het werk van Young Life willen steunen.

Gebedsavond gemeenteraadsverkiezingen

Op vrijdag 11 maart om 20.15 uur is er in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216) in gebedavond voor wereldvrede en de Dordtse verkiezingen. Graag brengen we vanuit de werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt deze avond onder de aandacht.

Start Interkerkelijke Cursus Luisterend bidden

Maandag 4 april 2022 start de interkerkelijke cursus luisterend bidden. Deze cursus wordt georganiseerd door het kernteam Stadsgebed, een initiatief van Missie Dordt. De cursus is bedoeld voor iedereen die wil groeien in de vertrouwelijke omgang met God én in zorgvuldigheid en vrijmoedigheid in het luisterend bidden.

Ontmoetingsavond schoolgebedsgroepen

Op dinsdagavond 22 februari is er weer een ontmoetingsavond voor de schoolgebedsgroepen in Dordrecht e.o. met als thema ‘doelgericht gebed’. Van harte welkom vanaf 19.30u in IKC het Kristal.

Terugblik Week van Gebed voor de Eenheid

Van 15 t/m 23 januari 2022 vond de Week van Gebed voor de Eenheid plaats. Het thema “Licht in het duister” liep als een rode draad door de week heen. Er kan worden teruggezien op een veelzijdige en inspirerende week. De werkgroep Stadsgebed is dankbaar voor de vele vrijwilligers die tijd en inzet geven voor het gezamenlijk gebed op diverse locaties.