Week van Gebed 2021

Van 17 t/m 24 januari wordt de jaarlijkse week van gebed ( www.weekvangebed.nl) opnieuw georganiseerd. Het weekthema is “Blijf in Mijn Liefde” ( Johannes 15 vers 9).

Dordtse Kroonbede 2020

De avond voor Prinsjesdag is er in Dordrecht voor de derde keer een speciale gebedsbijeenkomst, de zogeheten Dordtse Kroonbede. Tijdens deze interkerkelijke gebedsbijeenkomst zijn er momenten van voorbede voor politiek (overheid), zorg (corona) en duurzaamheid (milieu); actuele thema’s die leven in de samenleving.

Week van Gebed 2020

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld.

Kroonbede 2019

Op maandag 16 september 2019 om 20.00 uur vindt de tweede Dordtse Kroonbede plaats in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216, Dordrecht). Tijdens deze interkerkelijke gebedsbijeenkomst – voorafgaande aan Prinsjesdag – zijn er momenten van voorbede voor politiek (bestuur), zorg (eenzaamheid), onderwijs (jeugd) en de multiculturele samenleving.

Nacht van Gebed 2019

Wereldwijd worden er ruim 245 miljoen christenen vervolgd vanwege hun geloof in de Here Jezus. Kent u dat gevoel van onmacht wanneer u berichten leest of hoort over mishandeling, onderdrukking, moord en verminking ?

Gezamenlijke gebedsavond Schoolgebed

Op dinsdagavond 14 mei a.s. vindt de jaarlijkse gebedsavond voor schoolgebedsgroepen plaats. Het thema is: Gods droom voor jou – dromen, durven, doen!

Week van Gebed voor The Passion

Vanaf zondag 7 april t/m zaterdag 13 april is er iedere avond op een strategische locatie in de stad een moment van ontmoeting en gebed. Dit in het kader van The Passion 2019.

Kindergebedsfeest met enthousiasme ontvangen

Op woensdag 23 januari vond er een interkerkelijk kindergebedsfeest plaats. Dit initiatief werd met veel enthousiasme ontvangen door diverse scholen, kerken, ouders en verzorgers. De organisatie kijkt terug op een mooie middag.

Week van Gebed 2019

Opnieuw zijn er ook in Dordrecht gebedsavonden per wijk georganiseerd. Ze zijn voorbereid door kerken in de betreffende wijk. Er zijn verschillende gebedsvormen gekozen om aan te sluiten bij zoveel mogelijk tradities. Concrete gebedspunten worden gedeeld vanuit de wijk/stad.

Dordtse Kroonbede 2018

Sinds het jaar 2000 wordt in Den Haag op de dinsdag voor Prinsjesdag de jaarlijkse kroonbede georganiseerd. Een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. Dit jaar is er voor het eerst ook een Dordtse variant en wel op D.V. maandag 17 september a.s. om 20.00u in de Augustijnenkerk.