Terugblik op Week van Gebed voor eenheid

Van 22 t/m 28 januari vond in Dordrecht de Week van Gebed voor eenheid plaats, een initiatief dat jaarlijks wereldwijd plaatsvindt. Gedurende deze week werden diverse gebedsbijeenkomsten gehouden op verschillende locaties in de stad, waar gelovigen van verschillende achtergronden samenkwamen om te bidden voor eenheid.

24-7 Prayer tijdens Week van gebed in Dordrecht

Naar aanleiding van onze inventarisatie van gebedsactiviteiten is er een gevarieerd programma tot stand gekomen met diverse activiteiten in Dordrecht rondom de week van gebed. Dordtse christenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een gebedsbijeenkomst en deel te nemen aan de gebedsketen in de speciaal daarvoor ingerichte 24-7 gebedsruimte.

Activiteiten rond Week van gebed in Dordrecht

De internationale Week van gebed voor de eenheid vindt komend jaar plaats van 21 t/m 28 januari. Graag inventariseren we welke activiteiten er in het kader van deze week binnen Dordrecht plaatsvinden, zodat we een gezamenlijk programma kunnen presenteren. Er is hiervoor een aparte webpagina aangemaakt weekvangebeddordrecht.nl, waar alle activiteiten een plek krijgen.

24-7 Prayer tijdens de Week van gebed in Dordrecht

Eén van de initiatieven in het kader van de Week van gebed is 24-7 Prayer. Vanuit dit initiatief door Dordtse christenen worden medechristenen uitgenodigd om één of meerdere uren te bidden in een speciaal daarvoor ingerichte gebedsruimte. Daarnaast zijn er laagdrempelige samenkomsten van gebed rondom een bepaald thema.

Stadsgebed kijkt dankbaar terug op cursus

Maar liefst 26 deelnemers uit verschillende kerken en van verschillende leeftijden gingen samen tijdens drie avonden op weg om te groeien in het verstaan van Gods stem. Stadsgebed kijkt met dankbaarheid terug en wil bij voldoende aanmeldingen een maandelijkse vervolgtraining “Levend in Christus” aanbieden.

Week van gebed ’24 in teken van grote gebod

Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37. Op het eiland van Dordrecht wordt de gebedsweek gecoördineerd door een projectcomité, waarin verschillende partijen deelnemen. Meer daarover en een uitnodiging tot meedoen in dit nieuwsbericht.

Training Leer Luisterend Bidden

God verlangt naar contact met ons. Van Genesis tot Openbaring zien we hoe God tot mensen spreekt en zij naar Hem luisteren en Hem volgen. Is het ook jouw verlangen om te luisteren naar Gods stem? Kom naar de interkerkelijke training die start op 23 oktober 2023 in de Andreaskerk.

Biddend werken aan veiligheid en vertrouwen

Met die woorden opende Wiebe van Horssen namens Missie Dordt en het Platform Dordtse Kerken de zesde Dordtse Kroonbede in de Augustijnenkerk. Tijdens de bijeenkomst op de vooravond voor Prinsjesdag stonden we stil bij de thema’s veiligheid en vertrouwen. Thema’s waaraan we biddend mogen werken, ieder op zijn eigen plaats. Samen voor de bloei van de stad en haar inwoners.

Zesde Dordtse Kroonbede

Op maandag 18 september 2023 vindt van 20.00-21.00 uur in de Augustijnenkerk de zesde Dordtse Kroonbede plaats. Deze keer vraagt het interkerkelijk projectcomité in het bijzonder aandacht voor de thema’s ‘veiligheid’ en ‘vertrouwen’.

Nacht van Gebed 2023

Van vrijdag 9 juni op zaterdag 10 juni 2023 is de Nacht van Gebed. Overal in Nederland, België en andere landen komen mensen samen om te bidden. De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors. Bid mee voor en met de vervolgde christenen.