Zegenrijke Nacht van Gebed vanuit Patrimonium

Tientallen christenen uit verschillende kerken in Dordrecht kwamen samen in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni in Patrimonium om te bidden voor vervolgde christenen. Hoe mooi is het dat er in de binnenstad van Dordrecht een huis van gebed is, niet alleen voor de stad zelf, maar ook voor alle volken. Deze gebedsnacht werd mogelijk gemaakt door de medewerking van vijf verschillende kerken.

Nacht van gebed: 5 kerken, 5 gebedsuren

In Dordrecht wordt vanuit het initiatief Stadsgebed van Missie Dordt opnieuw een interkerkelijke nacht van gebed georganiseerd. In de nacht van 31 mei 2024 organiseren 5 kerken gezamenlijk 5 gebedsuren. Daarbij wordt aangesloten bij de landelijke nacht van gebed van de stichting Open Doors. Iedereen is welkom om één of meerdere uren mee te bidden.

Gebeds10daagse: “Uw Koninkrijk Kome”

Vanuit Stadsgebed vraagt Missie Dordt aandacht voor de wereldwijde gebeds10daagse “Uw koninkrijk Kome”. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk worden christenen sinds 2016 wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Vele christelijke organisaties zoals de EO en Alpha, maar ook denominaties zoals de PKN, CGK en NGK, roepen christenen op om mee te doen.

Gebedsuur adopteren tijdens Nacht van Gebed

In Dordrecht wordt vanuit het initiatief Stadsgebed van Missie Dordt op vrijdag 31 mei opnieuw een interkerkelijke Nacht van Gebed georganiseerd. Daarbij wordt aangesloten bij de landelijke Nacht van Gebed van de stichting Open Doors. Kerken en gebedsgroepen in Dordrecht kunnen een gebedsuur ‘adopteren’ tijdens deze gebedsnacht. Doe jij ook mee? Lees meer en meld je aan.

Terugblik op Week van Gebed voor eenheid

Van 22 t/m 28 januari vond in Dordrecht de Week van Gebed voor eenheid plaats, een initiatief dat jaarlijks wereldwijd plaatsvindt. Gedurende deze week werden diverse gebedsbijeenkomsten gehouden op verschillende locaties in de stad, waar gelovigen van verschillende achtergronden samenkwamen om te bidden voor eenheid.

24-7 Prayer tijdens Week van gebed in Dordrecht

Naar aanleiding van onze inventarisatie van gebedsactiviteiten is er een gevarieerd programma tot stand gekomen met diverse activiteiten in Dordrecht rondom de week van gebed. Dordtse christenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een gebedsbijeenkomst en deel te nemen aan de gebedsketen in de speciaal daarvoor ingerichte 24-7 gebedsruimte.

Activiteiten rond Week van gebed in Dordrecht

De internationale Week van gebed voor de eenheid vindt komend jaar plaats van 21 t/m 28 januari. Graag inventariseren we welke activiteiten er in het kader van deze week binnen Dordrecht plaatsvinden, zodat we een gezamenlijk programma kunnen presenteren. Er is hiervoor een aparte webpagina aangemaakt weekvangebeddordrecht.nl, waar alle activiteiten een plek krijgen.

24-7 Prayer tijdens de Week van gebed in Dordrecht

Eén van de initiatieven in het kader van de Week van gebed is 24-7 Prayer. Vanuit dit initiatief door Dordtse christenen worden medechristenen uitgenodigd om één of meerdere uren te bidden in een speciaal daarvoor ingerichte gebedsruimte. Daarnaast zijn er laagdrempelige samenkomsten van gebed rondom een bepaald thema.

Stadsgebed kijkt dankbaar terug op cursus

Maar liefst 26 deelnemers uit verschillende kerken en van verschillende leeftijden gingen samen tijdens drie avonden op weg om te groeien in het verstaan van Gods stem. Stadsgebed kijkt met dankbaarheid terug en wil bij voldoende aanmeldingen een maandelijkse vervolgtraining “Levend in Christus” aanbieden.

Week van gebed ’24 in teken van grote gebod

Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37. Op het eiland van Dordrecht wordt de gebedsweek gecoördineerd door een projectcomité, waarin verschillende partijen deelnemen. Meer daarover en een uitnodiging tot meedoen in dit nieuwsbericht.