Mieke over Ontmoeting met Vrouwen

Samenkomen met allemaal
vrouwen rondom de Bijbel. Dat is
de werkgroep Ontmoeting met
Vrouwen. Tweemaal per jaar
wordt een inspirerende spreker
uitgenodigd en komen ruim
tweehonderd vrouwen uit heel
christelijk Dordt bij elkaar in de
Open Hof om te luisteren,
bidden en te zingen.

OMV-leestip: Jaag de liefde na

Liefhebben gaat niet altijd vanzelf.
In dit boek van Marije Vermaas ga je al lezend, tekenend
en schrijvend op zoek naar de blijvende
liefde waar God over spreekt
en waar Hij ons toe aanspoort.