Psalmenwandeling op 2e paasdag vanuit Augustijnenkerk

Sinds 2000 worden in diverse Nederlandse steden Psalmenwandelingen georganiseerd. Ook dit jaar, op 1 april, start er weer een in Dordrecht vanuit de Augustijnenkerk. Iedereen is welkom voor deze wandeling, met mooie locaties, prachtige muziek, een eenvoudig middaggebed en een collecte voor Missie Dordt. Voorgaande jaren waren er veel positieve reacties over de laagdrempeligheid, ook voor mensen zonder kerkelijke binding. Ken je iemand die geïnteresseerd zou zijn? Van harte welkom!

Praise & Worship Biddag 2024 in Kruiskerk

Op woensdag 13 maart is het Nationale Biddag, een jaarlijks terugkerende dag waarop christenen samenkomen om te bidden voor zegen en dankbaarheid uit te spreken voor het werk dat wordt verricht. De Baptistengemeente Dordrecht, lid van Missie Dordt, organiseert op Biddag een avond vol Praise & Worship. Iedereen is van harte welkom!

Gezamenlijke lofprijsavond in het Patrimonium

De evangelische gemeenten Eljakim en Immanuel zijn allebei lid van Missie Dordt en bevinden zich in een samengaan proces. Ze willen graag de eenheid in Christus vieren met Dordtse christenen op 13 april 2024 tijdens een gezamenlijke lofprijsavond met als thema “Dit is Jezus”. De avond zal plaatsvinden in Het Patrimonium (Lange Breestraat 24-26). Iedereen is van harte welkom!

Zondagse vieringen bij dag- en nachtopvang

Na de zegenrijke start van het initiatief ‘Koffie aan de deur’ willen het Leger des Heils en Missie Dordt nu een volgende stap zetten door samen te werken aan het organiseren van zondagse vieringen bij de dag- en nachtopvang. Het doel is eenvoudig: bewoners in contact brengen met het evangelie. Daarvoor worden bruggenbouwers gezocht om samen een kernteam vormen.

Uitnodiging voor buurtgerichte brainstormavond

Missie Dordt nodigt geïnteresseerden uit voor een brainstormavond over buurtgericht christen zijn. Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief van december is nu de datum gepland. Tijdens de avond staat centraal hoe Missie Dordt buurtgerichte bewegingen in Dordrecht kan stimuleren en faciliteren, vanuit een bottom-up benadering die dienstbaar is aan de eigen initiatieven.

Lost & Found band in de Kandelaarkerk

Op zondag 10 maart vindt in de Kandelaarkerk een missionaire aanbiddingsdienst plaats met de Lost & Found band, inclusief een overdenking van het thema: Leven uit de Bron. De deuren openen om 16:00 uur, waarna om 16:30 uur het programma van start gaat met aanbidding, lofprijzing en bezinning.

Onderwijsavonden en Benefietavond voor Israël

Vanuit het netwerk van Missie Dordt wordt aandacht gevraagd voor Israël. De Evangelische Gemeente Jozua nodigt belangstellenden uit voor onderwijsavonden over Israël, gepresenteerd door Willem Ouweneel. Daarnaast organiseert de messiaanse gemeente One New Man een benefietavond voor Israël.

Henri Nouwen-lezing op 24 januari in Dordrecht

De werkgroep Henri Nouwen Dordrecht heeft in samenwerking met de Stadsbibliotheek, het Stadsklooster en De Pelgrimtocht een mooi programma opgezet om de Henri Nouwen-lezing onder de aandacht te brengen.

Oproep: open lucht aanbidding en evangelisatie

In Dordrecht zijn circa 30 interculturele kerken en gemeenten actief. Vorig jaar vormde zich een projectgroep met leden van 5 verschillende kerken om de onderlinge verbinding te versterken. In september organiseerden zij een inspirerende netwerklunch waar deelnemers hun toekomstige verlangens deelden. Nu roept de projectgroep Dordtse kerken op om deel te nemen aan twee nieuwe initiatieven: een open lucht aanbiddingsdienst en een gezamenlijke evangelisatieactie.

Tal van laagdrempelige kerstactiviteiten in de buurt

Komende dagen vinden er opvallend veel creatieve en laagdrempelige christelijke kerstinitiatieven plaats in verschillende wijken van Dordrecht. Steeds vaker zoeken christenen elkaar op in de eigen wijk, buurt of straat om samen de boodschap van Gods licht en liefde te delen in de eigen omgeving. Hieronder een overzicht van diverse initiatieven.