Bijeenkomst Bijbeljaar 2022 op zondag 15 mei

Op zondag 15 mei is de vierde bijeenkomst van het Bijbeljaar 2022 in de Ontmoetingskerk. Een mooie gelegenheid voor de groep van ongeveer 80 Dordtenaren die dit jaar de Bijbel chronolgisch doorlezen om door te praten en na te denken over wat ze gelezen hebben.

Bijeenkomst Bijbeljaar in Huis bij de Bron

De meer dan 80 Dordtenaren die dit jaar de Bijbel chronologisch lezen, kunnen op 10 april in Huis bij De Bron napraten en nadenken over wat ze lazen. De avond wordt begeleid door dominee Peter Barmentlo, predikant van de PKN gemeente Dubbeldam.

Terugblik bijeenkomst Bijbeljaar 2022

In totaal 27 van de meer dan 80 Dordtenaren die in 2022 samen de Bijbel chronologisch lezen, hebben de eerste maandelijkse bijeenkomst van Bijbeljaar 2022 bijgewoond. Ds. Paul Wansink van de Grote Kerk leidde de bespreking van de Evangeliën en blikte vooruit naar de boeken die de komende vier weken gelezen worden.

Eerste bijeenkomst van Bijbeljaar 2022

Meer dan 80 Dordtenaren hebben zich aangemeld om van 1 januari t/m 31 december 2022 de bijbel chronologisch te lezen. Maandelijks worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij de lezers terugblikken op de gelezen hoofdstukken en waarbij er ruimte is om met elkaar vragen te bespreken die bij lezers zijn opgekomen. De eerste bijeenkomst van Bijbeljaar 2022 is op zondag 13 februari.

Dordt Integraal Meeting: Leid ons, Heer

Op donderdag 20 januari 2022 zal de jaarlijkse Dordt Integraal Meeting (stichtingsraadvergadering) plaatsvinden. Uniek is dat deze (hybride) bijeenkomst dit jaar aansluit bij het thema van de week van gebed ‘Licht in het duister’ en het dag-thema ‘Leid ons, Heer’. De meeting heeft een open en informatief karakter. Let op: vooraf aanmelden is vereist.

Nú aanmelden voor Bijbeljaar 2022

Missie Dordt brengt graag het initiatief Bijbeljaar 2022 onder de aandacht. Samen de Bijbel chronologisch doorlezen staat hierbij centraal. Op deze manier lezen werpt een heel ander licht op de al bekende Bijbelverhalen. Het initiatief is gelanceerd door PKN Dubbeldam, maar heeft de intentie om breed-kerkelijk te worden opgepakt. Meld je nú aan via e-mail: bijbeljaar2022@missiedordt.nl.