Oproep: Hang de Witte Vlag uit met Pasen!

Missie Dordt en het Platform Dordtse Kerken roepen opnieuw de kerken en stadsgenoten van Dordrecht op om met Pasen de witte vlag uit te hangen of linten op te hangen. Dit symboliseert niet alleen de vreugde van Pasen, maar dient tevens als krachtig pleidooi voor vrede, vooral in deze tijd van wereldwijde conflicten, zoals die in Oekraïne en Gaza.

Paasbloemengroet voor duizenden Dordtenaren

De jaarlijkse Paasbloemengroet, georganiseerd door Missie Dordt, is inmiddels een gewaardeerde traditie geworden op het eiland van Dordrecht. Kerken, individuen en initiatieven slaan de handen ineen om rond Pasen duizenden Dordtenaren te bereiken. Ook dit jaar zal de Paasbloemengroet plaatsvinden op zaterdag 23 maart. Ontdek meer over deze actie en hoe je eenvoudig en snel bloemen kunt bestellen, inclusief gratis ansichtkaarten (voorbedrukt of blanco).

Zondagse vieringen bij dag- en nachtopvang

Na de zegenrijke start van het initiatief ‘Koffie aan de deur’ willen het Leger des Heils en Missie Dordt nu een volgende stap zetten door samen te werken aan het organiseren van zondagse vieringen bij de dag- en nachtopvang. Het doel is eenvoudig: bewoners in contact brengen met het evangelie. Daarvoor worden bruggenbouwers gezocht om samen een kernteam vormen.

Uitnodiging voor buurtgerichte brainstormavond

Missie Dordt nodigt geïnteresseerden uit voor een brainstormavond over buurtgericht christen zijn. Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief van december is nu de datum gepland. Tijdens de avond staat centraal hoe Missie Dordt buurtgerichte bewegingen in Dordrecht kan stimuleren en faciliteren, vanuit een bottom-up benadering die dienstbaar is aan de eigen initiatieven.

Lost & Found band in de Kandelaarkerk

Op zondag 10 maart vindt in de Kandelaarkerk een missionaire aanbiddingsdienst plaats met de Lost & Found band, inclusief een overdenking van het thema: Leven uit de Bron. De deuren openen om 16:00 uur, waarna om 16:30 uur het programma van start gaat met aanbidding, lofprijzing en bezinning.

Onderwijsavonden en Benefietavond voor Israël

Vanuit het netwerk van Missie Dordt wordt aandacht gevraagd voor Israël. De Evangelische Gemeente Jozua nodigt belangstellenden uit voor onderwijsavonden over Israël, gepresenteerd door Willem Ouweneel. Daarnaast organiseert de messiaanse gemeente One New Man een benefietavond voor Israël.

Henri Nouwen-lezing op 24 januari in Dordrecht

De werkgroep Henri Nouwen Dordrecht heeft in samenwerking met de Stadsbibliotheek, het Stadsklooster en De Pelgrimtocht een mooi programma opgezet om de Henri Nouwen-lezing onder de aandacht te brengen.

Oproep: open lucht aanbidding en evangelisatie

In Dordrecht zijn circa 30 interculturele kerken en gemeenten actief. Vorig jaar vormde zich een projectgroep met leden van 5 verschillende kerken om de onderlinge verbinding te versterken. In september organiseerden zij een inspirerende netwerklunch waar deelnemers hun toekomstige verlangens deelden. Nu roept de projectgroep Dordtse kerken op om deel te nemen aan twee nieuwe initiatieven: een open lucht aanbiddingsdienst en een gezamenlijke evangelisatieactie.

Tal van laagdrempelige kerstactiviteiten in de buurt

Komende dagen vinden er opvallend veel creatieve en laagdrempelige christelijke kerstinitiatieven plaats in verschillende wijken van Dordrecht. Steeds vaker zoeken christenen elkaar op in de eigen wijk, buurt of straat om samen de boodschap van Gods licht en liefde te delen in de eigen omgeving. Hieronder een overzicht van diverse initiatieven.

Uitnodiging brainstorm samen buurtgericht christen-zijn

Hoe kan Missie Dordt buurtgerichte bewegingen in Dordrecht stimuleren en faciliteren? Daarover willen wij graag medio januari-februari nadenken in een brainstorm. Wij zoeken Dordtenaren die visie en verlangen hebben om van betekenis te zijn in de buurt en samen een plan willen uitrollen om in alle ‘buurten’ van Dordrecht het licht van Jezus te laten schijnen.