Verbinding en verwondering tijdens jaarlijkse meeting

Op woensdagavond 15 november gingen circa 40 vrijwilligers van diverse kern- en projectteams van Missie Dordt samen met de stuurgroep aan tafel in de Krooswijkhof. We kijken dankbaar terug op een bijeenkomst van verbinding met God en elkaar en verwondering over wat er dankzij Gods genade mag gebeuren in de stad Dordrecht.

Integrale inspiratie- en nieuwjaarsbijeenkomst

Voor alle betrokkenen bij het werk van de missionaire organisatie Missie Dordt en diaconale zusterorganisatie Samen Dordt organiseert de bestuursorganisatie Dordt Integraal op donderdag 18 januari 2024 de jaarlijkse Dordt Integraal Inspiratie- en Nieuwjaarsbijeenkomst. Een avond die in het teken staat van ontmoeting, bemoediging en inspiratie. Noteer de datum alvast in je agenda!

Gebedswandeling YoungLife in Wielwijkpark

YoungLife Dordrecht organiseert iedere maand een gebedswandeling om te bidden voor de jeugd en het jongerenwerk in Dordrecht. Dit om de jeugd dichter bij God te brengen en opdat ze Zijn vervulling in hun leven mogen gaan ervaren! Als je mee wilt bidden, ben je van harte welkom om hierbij aan te sluiten. De eerstvolgende gebedswandeling is in het Wielwijkpark.

Wij zijn met U onderweg

De zomerperiode ligt achter ons. Wij staan aan het begin van een nieuw seizoen. Wat een voorrecht om dan te mogen weten, belijden en geloven dat wij niet alleen onderweg zijn. God reist met ons mee! Graag delen wij de tekst van het lied ‘God en Reisgenoot’ van de christelijke band LEV en wensen wij alle betrokkenen bij het werk van Missie Dordt veel zegen en vreugde toe.

Nieuwe ‘regelneef’ voor Missie Dordt

Per 1 september heeft Jelle ‘t Lam zijn functie bij Missie Dordt overgedragen aan Sietske van Hartingsveldt. Samen blikken zij in een interview terug en juist vooruit op het werk als missionair coördinator.

Welkom bij KinderBijbelClub Samuël

Graag brengen wij vanuit ons netwerk KinderBijbelClub Samuël van CGK Dordrecht-Centrum onder de aandacht. Eens per drie weken is er in Verenigingsgebouw Krooswijkhof een clubmiddag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Iedereen is van harte welkom!

Jaarverslag 2022 Missie Dordt nú online

Met dankbaarheid presenteren wij het jaarverslag over 2022. Een verslag over licht, liefde en leven in Dordrecht. Gods licht mocht schijnen in deze stad; naastenliefde kreeg handen en voeten; het goede leven werd gedeeld met stadsgenoten. Bestaande initiatieven werden voortgezet en soms verder uitgebreid; nieuwe initiatieven kwamen tot stand. We kijken met dankbaarheid terug en blikken hoopvol vooruit.

Vacature administratie en financiën

Ter versterking van de stuurgroep van Missie Dordt zoeken wij iemand die zijn hand niet omdraait voor het bijhouden van onze boekhouding en financiële administratie. In overleg met de stuurgroep kan de taakverdeling worden vastgesteld, zodat het beheersbaar is en blijft.

Vakantiegeld = Missiegeld

Nu de zomer zich met rasse schreden aandient, wordt aan werknemers het vakantiegeld alweer bijna uitgekeerd. Misschien heb je voor iedere euro al een bestemming gevonden; misschien moet je nog kijken wat je met je vakantiegeld gaat doen.

Uitnodiging van Roger Sutton voor CMD NL

Met veel verwachting kijken we uit naar de City Movements Day op vrijdag 21 april in het Dominion Centre Amsterdam.
Een dag vol met muziek, ontmoetingen, verdieping, inspiratie en netwerken. Een dag van ontmoeting met vertegenwoordigers van zo’n 40 lokale netwerken van kerken en christelijke organisaties. Ook Missie Dordt zal een bijdrage leveren.