Evangelisatiekraam op de markt

Na maanden van afwezigheid was het op 1 mei eindelijk weer zover. We konden met de evangelisatiekraam weer present zijn op de markt. Dit keer niet op de vertrouwde plek, maar op het Statenplein. Zaterdag was het team van Evangelische gemeente Jozua aan de beurt. We zijn bevoorrecht dat we met zes kerken wekelijks per toerbeurt de kraam kunnen bemensen.

Aangesproken door Straatevangelisatie

Er zijn vele manieren waarop
een kerk ‘missionair present’
kan zijn in de stad. De meest
zichtbare is ongetwijfeld straatevangelisatie
– het evangelie
onder de aandacht brengen in
het dagelijkse leven van mensen.
In Dordrecht was het één
van de grondactiviteiten van
het missionaire werk; er werd
kort na de Tweede Wereldoorlog
al mee begonnen. Vanaf
1974 is dit werk ondergebracht
in de stichting Missie Dordt. Met
een marktkraam, een bakfiets
en via diverse andere initiatieven,
heeft de werkgroep Straatevangelisatie
inmiddels al
generaties Dordtenaren aangesproken.
Erick Tawjoeram werd
ook aangesproken, hij kwam
erdoor tot geloof.

Spaanstalige gemeente Casa de Oracion viert 10-jarig bestaan

Als ‘zendeling’ kwam Aneudy Soriano in z’n uppie naar Dordrecht.
Uitgezonden vanuit zijn moedergemeente in Rotterdam, gericht op
het werk onder Spaanstaligen. Nu komt er elke week een geloofsgemeenschap
bijeen in een garagebox in Crabbehoff: ‘Casa de
Oracion’, het ‘Huis van Gebed’. Deze maand is het 10-jarig bestaan
gevierd. ‘De meeste leden van de gemeente heb ik gedoopt.’

Verslag straatevangelisatie

Joop en ik hadden een fijne evangelisatieavond
op donderdag 27 sept j.l. Er
werden aardig wat brochures door mensen
aangenomen. We getuigden van
Jezus’ liefde maar hadden niet zoveel
aanspraak – tot 100 meter voor het
Patrimonium.