Stadsbrede paascampagne ‘Welkom in de kerk’

Vanuit het initiatief ‘Welkom in de kerk’ wordt dit jaar opnieuw een stadsbrede paascampagne georganiseerd. De komende weken zal een enthousiast kernteam de paascampagne uitrollen, in navolging op de kerstcampagne waarbij maar liefst 30 kerken betrokken waren. Er wordt verwacht dat de nieuwe campagne ook deze keer veel steun zal krijgen.

Oproep: Hang de Witte Vlag uit met Pasen!

Missie Dordt en het Platform Dordtse Kerken roepen opnieuw de kerken en stadsgenoten van Dordrecht op om met Pasen de witte vlag uit te hangen of linten op te hangen. Dit symboliseert niet alleen de vreugde van Pasen, maar dient tevens als krachtig pleidooi voor vrede, vooral in deze tijd van wereldwijde conflicten, zoals die in Oekraïne en Gaza.

Paasbloemengroet voor duizenden Dordtenaren

De jaarlijkse Paasbloemengroet, georganiseerd door Missie Dordt, is inmiddels een gewaardeerde traditie geworden op het eiland van Dordrecht. Kerken, individuen en initiatieven slaan de handen ineen om rond Pasen duizenden Dordtenaren te bereiken. Ook dit jaar zal de Paasbloemengroet plaatsvinden op zaterdag 23 maart. Ontdek meer over deze actie en hoe je eenvoudig en snel bloemen kunt bestellen, inclusief gratis ansichtkaarten (voorbedrukt of blanco).

Open afstemming evangelisatie in Dordrecht

Op maandag 15 april vindt een open afstemmingsbijeenkomst plaats voor iedereen die betrokken is bij, of interesse heeft in evangelisatiewerk in Dordrecht. Misschien loop je wel rond met het verlangen om deel te nemen aan evangelisatieactiviteiten in de stad. Elke week zijn er vrijwilligers actief op straat of op de zaterdagmarkt om het evangelie te verspreiden. Voel je vrij om aan te sluiten bij deze bijeenkomst om te ontdekken of dit werk bij jou past.

Zondagse vieringen bij dag- en nachtopvang

Na de zegenrijke start van het initiatief ‘Koffie aan de deur’ willen het Leger des Heils en Missie Dordt nu een volgende stap zetten door samen te werken aan het organiseren van zondagse vieringen bij de dag- en nachtopvang. Het doel is eenvoudig: bewoners in contact brengen met het evangelie. Daarvoor worden bruggenbouwers gezocht om samen een kernteam vormen.

Uitnodiging voor buurtgerichte brainstormavond

Missie Dordt nodigt geïnteresseerden uit voor een brainstormavond over buurtgericht christen zijn. Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief van december is nu de datum gepland. Tijdens de avond staat centraal hoe Missie Dordt buurtgerichte bewegingen in Dordrecht kan stimuleren en faciliteren, vanuit een bottom-up benadering die dienstbaar is aan de eigen initiatieven.

Lost & Found band in de Kandelaarkerk

Op zondag 10 maart vindt in de Kandelaarkerk een missionaire aanbiddingsdienst plaats met de Lost & Found band, inclusief een overdenking van het thema: Leven uit de Bron. De deuren openen om 16:00 uur, waarna om 16:30 uur het programma van start gaat met aanbidding, lofprijzing en bezinning.

Nieuwe Alpha cursus en afstemmingsavond

Alpha biedt stadsgenoten de mogelijkheid om samen de betekenis van het christelijk geloof te ontdekken. Naast de lopende cursussen voor jongeren die in januari zijn gestart, staat er een nieuwe reguliere cursus op het punt te beginnen, en er wordt een belangrijke afstemmingsavond georganiseerd voor alle Alpha-leiders en geïnteresseerden.

Koffie@kapel

Op donderdagochtend nodigen we buurtbewoners uit om gezellig binnen te lopen bij Koffie@kapel in de Petruskapel (Plein 1940-1945 1). Geniet van een ontspannen sfeer, een kop koffie en een goed gesprek. Heb je vragen of wil je informeel bijpraten? Dit is ook de perfecte gelegenheid voor de “potjescheck” – ontdek wat er speelt in de buurt.

Gebedsrooster jongerenwerk Young Life

Elke 3e zaterdag van de maand organiseert Young Life Dordrecht een gebedsbijeenkomst of gebedswandeling voor het jeugd- en jongerenwerk in Dordrecht. Als je wilt deelnemen aan deze gebedsmomenten, ben je van harte welkom om aan te sluiten. Graag delen we het gebedsrooster.