24-7 Prayer, Openlucht Aanbidding, Samen Getuigen!

Misschien heb je het al gemerkt: er gebeuren bijzondere dingen in Dordrecht. Er zit beweging in de stad. God is aan het werk en wij mogen daarbij aansluiten. Op een bijzondere wijze komen dingen samen, waaronder het verlangen naar een interkerkelijke revival week in Dordrecht van zondag 22 tot en met zondag 29 september. Een week van 24-7 gebed, afgesloten met openlucht aanbidding en samen getuigen. Wil je op korte termijn aanhaken bij de groep christenen die deze droom wil verwezenlijken? Laat het ons voor 15 juni weten, zodat we nog voor de zomer een moment kunnen plannen om elkaar te ontmoeten, samen te bidden en de plannen te concretiseren.

Sorendly Urbano benoemd tot lid Raad van Toezicht

Met veel dankbaarheid delen wij mee dat Sorendly Urbano is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Dordt Integraal, de bestuursorganisatie van Missie Dordt en Samen Dordt. Hij volgt Yvette Crentsil op, die dit jaar conform het rooster aftreedt. Met zijn Antilliaanse afkomst, maar inmiddels helemaal geworteld in Dordrecht, brengt Sorendly een uniek en waardevol perspectief naar onze organisatie.

Kliederkerk maakt doorstart met nieuw kernteam

Kliederkerk heeft een jaar stilgelegen vanwege gebrek aan mankracht, maar het goede nieuws is dat dit initiatief in Dubbeldam na de zomer weer van start gaat met een nieuw kernteam. Er zijn nog wel extra vrijwilligers nodig en voor het kernteam wordt een coördinator voor het ‘samen eten’ gezocht. Lees meer en meld je aan. Kliederkerk is een initiatief van Missie Dordt, in samenwerking met de PKN gemeente De Wijnstok en de Beatrixschool in Dubbeldam.

Doe mee met de Burendag in jouw buurt of straat

Missie Dordt stimuleert christelijke buurtbewegingen in Dordrecht om Gods liefde te verspreiden en te delen in elke buurt van Dordrecht. Op zaterdag 28 september is het landelijke Burendag. Hoe mooi is het als christenen deze gelegenheid benutten om een voorbeeld te zijn voor anderen. Meedoen is heel eenvoudig door gebruik te maken van het gratis landelijke startpakket en PR-materiaal.

Uitnodiging Insjallah-cursus Dordrecht

Vanuit de werkgroep Evangelisatie van Missie Dordt, in samenwerking met de diverse deelnemende kerken, wordt de interkerkelijke ‘Insjallah-cursus’ van de stichting ‘Evangelie & Moslims’ georganiseerd in Dordrecht. Alle Dordtse christenen die hiervoor belangstelling hebben, worden van harte uitgenodigd om zich nu in te schrijven. Meer hierover lees je in dit bericht.

Inventarisatie Alpha-cursussen na de zomer

Na de zomer hopen er in Dordrecht weer diverse Alpha-cursussen van start te gaan. Ben jij van plan om ook een Alpha-cursus te geven in jouw buurt of namens jouw kerk? Meld deze cursus dan voor 17 juni aan, zodat deze meegenomen kan worden in de gezamenlijke promotie. We brengen ook graag de landelijke Alpha-dag op 7 september in Veenendaal onder de aandacht. Dit is een mooie gelegenheid om je te laten inspireren en toerusten.

Roosterwijziging gebedswandelingen en zomerkamp Young Life

Maandelijks kun je meebidden voor het jongerenwerk van YoungLife in Dordrecht tijdens een gebedswandeling. De volgende wandeling vindt plaats op vrijdagavond 14 juni. Ook tijdens de zomermaanden gaan de gebedswandelingen door, aangezien het jongerenwerk ook gewoon doorgaat. In de laatste week van de zomer organiseert YoungLife een zomerkamp voor jongeren, gefinancierd door sponsoracties en giften.

Straten van gebed deelt inspirerend verhaal

Straten van gebed wil christenen verbinden door samen te bidden voor hun straat (en wijk). Initiatiefnemer David van Vugt gelooft dat God wil werken door gebed voor onze stad, tot opbouw van Gods Koninkrijk. Missie Dordt heeft samen met David het verlangen dat er voor elke straat gebeden wordt, maar eind dit jaar voor minstens 100 straten! Lees in deze nieuwsbrief het inspirerende verhaal van Lenny.

“Zomerlicht” van 12-17 augustus op De Staart

Van maandag 12 tot en met vrijdag 17 augustus organiseert pioniersplek Staartlicht vanuit de Petruskapel de activiteitenweek “ZomerLicht”. Deze E&R (Evangelisatie en Recreatie) week heeft als doel om door middel van diverse activiteiten iets van Gods liefde te delen op De Staart. Wil je meedoen als vrijwilliger? Lees meer en meld je aan.

Zegenrijke Nacht van Gebed vanuit Patrimonium

Tientallen christenen uit verschillende kerken in Dordrecht kwamen samen in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni in Patrimonium om te bidden voor vervolgde christenen. Hoe mooi is het dat er in de binnenstad van Dordrecht een huis van gebed is, niet alleen voor de stad zelf, maar ook voor alle volken. Deze gebedsnacht werd mogelijk gemaakt door de medewerking van vijf verschillende kerken.