Nieuwsberichten

Maak kennis met Alpha in 2 minuten

Inventarisatie en afstemming Alpha-cursussen najaar 2023

In 2 minuten kennismaken met Alpha? Bekijk de nieuwe promotievideo van Alpha in Dordt en ontdek zo meer over dit initiatief. Ook vragen wij graag de aandacht voor de inventarisatie en afstemming van de cursussen in het najaar 2023.
Lees meer

Promotievideo Alpha
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven; ontmoeten, vragen en ontdekken. Dat is Alpha. Bekijk hier de promotievideo van Alpha in Dordt. Ook enthousiast geworden? Stuur de video door, zorg voor plaatsing in de nieuwsbrief van jouw kerk en/of laat het filmpje zien op de beamer.

Inventarisatie en afstemming
Op 8 mei jl. was er een Alpha afstemmingsbijeenkomst in Dordrecht. Er zijn vijf groepen die in het najaar van 2023 van start willen gaan. Wil je als kerk of individu aanhaken bij het geven van één van deze cursussen of zelf een Alpha starten? Geef dit dan voor 15 mei door via alpha@missiedordt.nl.

Gezamenlijke promotie
Voor de gezamenlijke promotie (poster, flyer, persbericht, enz.) ontvangen we graag:

  • Naam en adres locatie
  • Startdatum en tijd
  • Contactgegevens (email en telefoonnummer)


M
eer informatie?Wil je meer informatie over Alpha in Dordt? Neem dan contact op met de kernteamleden Arie-Jan van der Duijn Schouten en Sonja van Leeuwen via alpha@missiedordt.nl.