Nieuwsberichten

Inventarisatie Alpha-cursussen na de zomer

Missie Dordt promoot en ondersteunt het stadsbrede Alpha cursusaanbod

Na de zomer hopen er in Dordrecht weer diverse Alpha-cursussen van start te gaan. Ben jij van plan om ook een Alpha-cursus te geven in jouw buurt of namens jouw kerk? Meld deze cursus dan voor 17 juni aan, zodat deze meegenomen kan worden in de gezamenlijke promotie. We brengen ook graag de landelijke Alpha-dag op 7 september in Veenendaal onder de aandacht. Dit is een mooie gelegenheid om je te laten inspireren en toerusten.
Lees meer

Aanmelden voor gezamenlijke promotie
Als je van plan bent een Alpha-cursus te geven in Dordrecht, vragen we je om deze voor 17 juni aan te melden op de landelijke website van Alpha Nederland en bij de werkgroep Alpha van Missie Dordt via alpha@missiedordt.nl. Alle cursussen die vóór die datum worden aangemeld, zullen worden meegenomen in de stadsbrede promotie. [Download hier het promotieplan].

Landelijke Alpha-dag in Veenendaal
Ook brengen we graag de landelijke Alpha-dag onder de aandacht. Tijdens deze dag word je geïnspireerd, getraind en toegerust om aan de slag te gaan met jouw cursus. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom!
• Wanneer: 7 september 9.30-16.00u
• Waar: Basiliek in Veenendaal (Wiltonstraat 56)
• Meer info & aanmelden via deze link

Verslag open afstemmingsavond
Op 27 mei was er een open afstemmingsvergadering waarbij Saskia Boer aanwezig was namens Alpha Nederland. Tijdens de vergadering werden ervaringen uitgewisseld en plannen voor na de zomer besproken. Als je de open afstemmingsvergadering van 27 mei gemist hebt, kun je het verslag opvragen bij de werkgroep Alpha van Missie Dordt via alpha@missiedordt.nl.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de Alpha-cursus of overweeg je zelf een cursus te geven? Kijk voor meer informatie op missiedordt.nl/alpha of alpha-cursus.nl, of stuur een e-mail naar alpha@missiedordt.nl.