Nieuwsberichten

Afstemmingsavond Alpha-cursussen 2024

Ervaringen uitwisselen en cursussen afstemmen op dinsdag 28 november

Eén keer per jaar organiseert de werkgroep Alpha een afstemmingsbijeenkomst. Doel is om voor het volgende jaar in kaart te brengen wie, wanneer en waar een cursus hoopt aan te bieden. Insteek is om samen als kerken de krachten te bundelen in het aanbieden van Alpha.
Lees meer

Zes cursussen in Dordt
Wereldwijd hebben inmiddels zo’n 25 miljoen mensen de Alpha cursus gevolgd. Ook in Dordrecht wordt al vele jaren Alpha aangeboden vanuit verschillende kerken. De cursus start in principe twee keer per jaar in Dordrecht, in januari en in september, en neemt zo’n twaalf weken in beslag. We zijn dankbaar dat in afgelopen seizoen in september in Dordrecht vijf reguliere Alpha-cursussen en een prayer-course van start konden gaan.

Afstemmingsavond 28 november
De werkgroep Alpha in Dordt organiseert op dinsdag 28 november een afstemmingsbijeenkomst. Doel is om in kaart te brengen wie, wanneer en waar een cursus hoopt aan te bieden in het voorjaar van 2024. Insteek is om samen als kerken de krachten bundelen in het aanbieden van Alpha, bijvoorbeeld met gezamenlijke PR en de inkoop van materialen. Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met het aanbieden van Alpha.

Locatie en tijd
• Wanneer: dinsdag 28 november om 20:00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
• Waar: Cannenburg 140 (Sterrenburg)
• Aanmelden via alpha@missiedordt.nl

Meer informatie?
Ga voor meer informatie naar missiedordt.nl/alpha of neem contact op met Arie-Jan van der Duijn Schouten en Sonja van Leeuwen via alpha@missiedordt.nl.