Nieuwsberichten

Afstemmingsavond Alpha-cursus

Een keer per jaar organiseert de werkgroep Alpha een afstemmingsbijeenkomst. Doel is om voor het volgende jaar (2021) in kaart te brengen wie, wanneer en waar een cursus hoopt aan te bieden. Met de kerken kunnen we de krachten bundelen.
Lees meer

Alpha – een overweging waard! – 6 juli

Wereldwijd hebben inmiddels zo’n 25 miljoen mensen de Alpha cursus gevolgd. Ook in Dordrecht wordt al vele jaren Alpha aangeboden vanuit verschillende kerken. Er is besloten de krachten de bundelen en de cursus wordt interkerkelijk aangeboden in verschillende wijken van Dordrecht.

De Alpha cursus start in principe twee keer per jaar in Dordrecht, in januari en in september, en neemt zo’n twaalf weken in beslag. Naast de reguliere Alpha, zijn er inmiddels ook cursussen voor speciale doelgroepen ontwikkeld, zoals de Alpha Youth, de Alpha Senior of de Alpha Prison.

Afstemmingsavond 6 juli

Een keer per jaar organiseert de werkgroep Alpha een afstemmingsbijeenkomst. Doel is om voor 2021-2022 in kaart te brengen wie, wanneer en waar een cursus hoopt aan te bieden. Met de kerken kunnen we de krachten bundelen.

We willen jou van harte uitnodigen voor een Alpha afstemmingsbijeenkomst op dinsdagavond 6 juli, vanaf 20.00uur. Overweeg jij om mee te doen in het aanbieden of organiseren van een Alpha-cursus?  Kijk hier voor meer informatie.

Er is tijdens de bijeenkomst ook ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Tenslotte bespreken we de gezamenlijke PR, inkoop van materiaal en financiën. Als je nog niet bij een Alpha betrokken bent en wel aanwezig wilt zijn, ben je ook van harte welkom. We hopen vanuit de Alpha teams en vanuit de deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen in Dordrecht vertegenwoordigers te ontmoeten.

Meld je aan via e-mail adres alpha@missiedordt.nl 

De bijeenkomst zal fysiek of online plaatsvinden, hier volgt nog meer informatie over!

Tot ziens op 6 juli 

Werkgroep Alpha Missie Dordt 

Alpha – Missie Dordt