Nieuwsberichten

Afstemmingsavond Alpha-cursus

Een keer per jaar organiseert de werkgroep Alpha een afstemmingsbijeenkomst. Doel is om voor het volgende jaar in kaart te brengen wie, wanneer en waar een cursus hoopt aan te bieden. Met de kerken kunnen we de krachten bundelen.
Lees meer

Alpha – 5 groepen in Dordt!
Wereldwijd hebben inmiddels zo’n 25 miljoen mensen de Alpha cursus gevolgd. Ook in Dordrecht wordt al vele jaren Alpha aangeboden vanuit verschillende kerken. De cursus wordt interkerkelijk aangeboden in verschillende wijken van Dordrecht.
Afgelopen jaar zijn er in Dordt 5 groepen gestart, waaronder 1 Alpha Youth en 4 reguliere cursussen.
De Alpha cursus start in principe twee keer per jaar in Dordrecht, in januari en in september, en neemt zo’n twaalf weken in beslag.

Afstemmingsavond 24 mei
De werkgroep Alpha organiseert een afstemmingsbijeenkomst. Doel is om voor 2022-2023 in kaart te brengen wie, wanneer en waar een cursus hoopt aan te bieden. Met de kerken kunnen we krachten bundelen, zoals gezamenlijke PR, inkoop van materiaal en financiën. Tijdens de bijeenkomst is er eveneens ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Locatie en tijd
Van harte welkom op dinsdagavond 24 mei bij Evangelische Gemeente Jozua (Sikkelstraat 2).
De avond start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
Aanmelden graag via alpha@missiedordt.nl

Meer informatie
Website: missiedordt.nl/alpha