Onze missie

Missie Dordt is een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland Dordrecht.
Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad.
Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert missionaire initiatieven, op weg naar een stadsbreed missionair netwerk.

Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert christelijke gemeenschappen in het zijn en verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder.

Hoe doen we dat?

We willen ervoor zorgen dat kerken, gemeenten en diverse instanties samenwerken op missionair gebied, zodat vanuit breed gedragen initiatieven meer mensen het goede nieuws van Jezus Christus mogen ontdekken. De stichting Missie Dordt omvat verschillende werkgroepen die zich bezighouden met diverse missionaire activiteiten.

Onze initiatieven

Activiteiten

20 jul
Hele dag
Sarisgang
Evangelisatie

Marktkraam

20 jul 2024
Hele dag

MarktkraamEvangelisatie

Sarisgang
Geen evenementen gevonden!