Onze missie

Missie Dordt is een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland Dordrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad. Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert missionaire initiatieven, op weg naar een stadsbreed missionair netwerk.

Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert christelijke gemeenschappen in het zijn en verkondigen van het goede nieuws van Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder.

Hoe doen we dat?

We willen ervoor zorgen dat kerken, gemeenten en diverse instanties samenwerken op missionair gebied, zodat vanuit breed gedragen initiatieven meer mensen het goede nieuws van Jezus Christus mogen ontdekken. De stichting Missie Dordt omvat verschillende werkgroepen die zich bezighouden met diverse missionaire activiteiten.

Onze initiatieven

Activiteiten

25 okt
19:00
PKN Dubbeldam 'De Wijnstok'
AlphaMissionair Platform

Marriage Course

27 okt
18:30
BijBosshardt, zorgcentrum De Linde, Bankastraat 158
Alpha

Alpha Reeland

25 okt 2021
19:00

Marriage CourseAlphaMissionair Platform

PKN Dubbeldam 'De Wijnstok'
27 okt 2021
18:30 - 21:00

Alpha ReelandAlpha

BijBosshardt, zorgcentrum De Linde, Bankastraat 158
Geen evenementen gevonden!